Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2008

Βήμα για επιστροφή στο πρωτόκολλο του Κιότο

Θετική είναι για την Ελλάδα η έκθεση των Επιθεωρητών του ΟΗΕ για το Ελληνικό Σύστημα Απογραφής των αερίων του θερμοκηπίου. Η έκθεση συμπεραίνει, όπως ανακοινώθηκε από το ΥΠΕΧΩΔΕ, ότι το Σύστημα Απογραφής λειτουργεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πρωτοκόλλου του Κιότο και τις προδιαγραφές που έχει θέσει ο διεθνής οργανισμός.
Στην έκθεση αναφέρεται ότι «η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων (ERT) καταλήγει ότι το εθνικό σύστημα, στις θεσμικές, νομικές και διαδικαστικές ρυθμίσεις που εδραίωσε και τυποποίησε με υπουργική εγκύκλιο, είναι πλήρως λειτουργικό», και η Ελλάδα έχει τις απαραίτητες διαδικασίες να σχεδιάζει, να προετοιμάζει και να διαχειρίζεται απογραφές, και να τις καταθέτει εγκαίρως στη γραμματεία του ΟΗΕ.

Με βάση αυτή την Έκθεση των Επιθεωρητών θα συνεδριάσει η Επιτροπή Συμμόρφωσης του ΟΗΕ τον επόμενο μήνα για να αξιολογήσει την Ελλάδα.

Όπως προκύπτει από την Έκθεση, τα κύρια ευρήματα της Ομάδας των Εμπειρογνωμόνων έχουν ως εξής:

-Το Εθνικό Σύστημα Απογραφής είναι σε συμφωνία με τις απαιτήσεις της απόφασης 19\CMP.1 του ΟΗΕ, όσον αφορά το σχεδιασμό, την προετοιμασία και τη διαχείριση των απογραφών των αερίων του θερμοκηπίου.

-Το Εθνικό Σύστημα Απογραφής πλαισιώνεται από όλες τις απαιτούμενες θεσμικές και νομοθετικές ρυθμίσεις. Οι ειδικοί επιστήμονες που αποτελούν το ανθρώπινο δυναμικό του Εθνικού Συστήματος Απογραφών διαθέτουν πλήρη τεχνική επάρκεια και η χώρα είναι απολύτως ικανή να σχεδιάζει, να προετοιμάζει και να διαχειρίζεται απογραφές και να τις καταθέτει εγκαίρως στη Γραμματεία Κλίματος του ΟΗΕ.

-Το Εθνικό Σύστημα Απογραφής είναι σε συμφωνία με τις απαιτήσεις των κανονισμών για τα εθνικά συστήματα απογραφής

-Όσα αναφέρονται και περιγράφονται στην Υπουργική Εγκύκλιο που εκδόθηκε τον Απρίλιο του 2008 με τίτλο «Δομή του Εθνικού συστήματος απογραφής θερμοκηπικών αερίων - ρόλοι και ευθύνες» βρίσκονται σε πλήρη εφαρμογή και λειτουργία. Στη συγκεκριμένη εγκύκλιο καθορίζονται οι θεσμικές ρυθμίσεις μεταξύ των εμπλεκόμενων υπουργείων, περιγράφονται οι αντίστοιχες υποχρεώσεις και ορίζονται οι χρονικές προθεσμίες για την παροχή στοιχείων.

-Η χώρα έχει εδραιώσει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες έτσι ώστε να διασφαλίζεται πλήρως η συνέχεια των απογραφών σε περίπτωση μεταβατικής περιόδου, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών για την αρχειοθέτηση όλων των πληροφοριών των απογραφών στο ΥΠΕΧΩΔΕ, που έχει και τη συνολική ευθύνη.

-Η υποβολή της Ετήσιας Απογραφής σύμφωνα με τη Σύμβαση και το Πρωτόκολλο του Κιότο για τα Αέρια του Θερμοκηπίου έγινε έγκαιρα εντός των απαιτούμενων χρονικών πλαισίων. Εκτός από την έκθεση της εθνικής απογραφής η Ελλάδα κατέθεσε μία πλήρη σειρά πινάκων που καλύπτουν όλη την περίοδο από το 1990 έως και το 2006.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Στείλτε μας οτιδήποτε θέλετε να δημοσιευθεί στο Free Remark. Σχόλια, αναλύσεις, παράπονα, έκφραση γνώμης για όλα τα θέματα που σας απασχολούν, κοινωνικά, οικονομικά, πολιτικά.
Γίνετε εσείς οι αρθρογράφοι. Στείλτε την αποψή σας στο e-mail efstathios7@hotmail.com
Ας φτιάξουμε την πρώτη διαδικτυακή ''εφημερίδα'' με συντάκτες όλους εμάς. Τους ενεργούς πολίτες.